Creatieve Zorg Bingelrade     

Wie zijn we

Klachtenregeling

Cliënten hebben het recht een klacht in te dienen op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De wet verplicht elke zorgaanbieder een klachtenregeling te organiseren. De klachtenregeling zorgt ervoor dat de klachten van cliënten worden behandeld door een klachtenfunctionaris en eventueel een klachtencommissie. Creatieve Zorg Bingelrade is lid van ZZP Nederland