Creatieve Zorg Bingelrade     

Wie zijn we

Doelstelling

Door deelnemers in de gelegenheid te stellen kennis te maken met diverse materialen zoals klei, mozaiek, verf  enz., wordt beoogd ze te laten ervaren/ontdekken waar hun talenten liggen. Het beeldend, scheppend bezig zijn zal de deelnemer verbaasd doen staan als hij naar het product kijkt dat uit zijn handen is gekomen. Deze succeservaringen versterken het zelfbeeld waardoor het zelfvertrouwen groeit en innerlijke rust ervaren wordt.

Naast het aanbieden van creativiteit om persoonlijke doelen te ontwikkelen zal er ook in algemene zin gewerkt worden aan individuele hulpvragen en het ontwikkelen van vaardigheden. In onderling overleg zal er een zorgplan gemaakt worden en zal de voortgang worden bijgehouden in een persoonlijk logboek.

De kleinschaligheid van het project met voortdurende nabijheid van bekende vertrouwde begeleiding zijn belangrijke elementen die er toe bijdragen dat er een veilige omgeving gecreëerd wordt waarin ruimte is  om te ventileren en te reflecteren waardoor groei en ontwikkeling gestimuleerd wordt.

Deelnemers kunnen, indien ze dat wilen,  betrokken worden bij de kunstmaatschap, door deel te nemen aan de reguliere cursussen, werkstukken exposeren in onze galerie maar ook bij andere expositieruimtes. Hiermee wordt beoogd participatie te bevorderen en daarmee ook de sociale redzaamheid.

De dagbesteding die geboden wordt zal een bijdrage leveren aan het structureren van het dag/dagelijkse leven waardoor meer stabiliteit en daarmee meer levensvreugde ervaren wordt.